Samenwerking

Wij kiezen voor samenwerking!

Stichting Vluchtelingenzorg en Stichting Speciaal Gebaar
Via contactpersoon van Vluchtelingenzorg Martien Janssen, iemand die zich dag en nacht inzet voor vluchtelingen, is een goede basis voor onze winkel gelegd en hebben we al de nodige huisraad en spullen toegevoegd. Met deze stichting en coördinator Anke Sonnemans, maken we verdere afspraken over een pasjes-systeem voor alle minima (niet alleen de vluchtelingen) in de gemeente Gennep. Daardoor wordt het mogelijk voor deze groep mensen om gratis spullen, of spullen met flinke korting, te krijgen. Inmiddels zijn er ook contacten met Stichting Speciaal Gebaar. Ook deze stichting zet zich in voor met name de kinderen van de minima. Deze stichting verzamelt ook spullen en wil meedenken over een pasjes-systeem voor de minima.

Stichting Actief
In een eerder stadium zijn al contacten gelegd met Stichting Actief uit Boxmeer. Daar hebben we veel van geleerd en we zullen veel zaken, door hun al uitgezocht en uitgevonden, in de praktijk toepassen. Stichting Actief heeft de inzamelvergunning voor goederen in de gemeente Gennep. Heb je goede bruikbare spullen? Bel Stichting Actief via 0485 – 339090. Wil je de spullen naar ons brengen? Dat kan. Zonder afspraak op de dagen dat we open zijn (vrijdag, zaterdag en zondagmiddag). Wil je het op een andere dag brengen, dan maken we een andere afspraak. Bel ons via 06 – 31319121.

Intos, WAA enz.
Verder zijn er ook contacten met Intos en WAA. Via deze instanties komen ‘helpende handjes’ onze kant uit en gaan we voor reïntegratie en begeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ook mensen met een ABW-uitkering kunnen bij ons terecht om te ‘werken’ voor hun uitkering. Ook dit gaat via Intos. Ook werven we vrijwilligers, mensen die niet langer deelnemen aan het arbeidsproces, maar zich toch nog graag een aantal uren per week in willen zetten. Ook proberen we via fondsen financiële ondersteuning te krijgen. Dit kan allemaal alleen als er een goede stabiele basis staat. Daar zijn we op dit moment mee bezig en we hebben er vertrouwen in dat ons initiatief, een écht kringloopcentrum, levensvatbaar is. Wij doen in ieder geval onze uiterste best om er een succes van te maken.