De start

Vanaf 2014 bezig!
Reeds in 2014 (eigenlijk nog eerder) speelden er gedachten voor het realiseren / oprichten van een kringloopcentrum. We zijn toen samen met Stichting Actief (kringloopwinkel Boxmeer) een inventarisatie gestart van de (on)mogelijkheden. Stichting MaGe was hierin leading. De doelstelling was vanaf het begin een pand op een industrieterrein. We leggen graag uit waarom wij van mening zijn dat een kringloopcentrum thuis hoort op een industrie/bedrijventerrein.

Locatie: winkelcentrum versus bedrijventerrein
Het exploiteren van kringloop is een sociaal maatschappelijke activiteit en panden in een winkelcentrum zijn vele malen duurder dan een pand op een bedrijventerrein. Het is dus ook financieel aantrekkelijker te kiezen voor een pand op een bedrijventerrein. Kringloop verzamelt voornamelijk tweedehands goederen, goederen die een tweede leven verdienen. Bij binnenkomst worden die gesorteerd en klaar gemaakt voor verkoop. Zaken die niet geschikt zijn voor hergebruik worden gedemonteerd en de materialen worden gesorteerd. Het gescheiden afval wordt in containers op het terrein opgeslagen en frequent gestort. Deze activiteit, zowel het opslaan als het ledigen van de containers, past volgens ons niet in een centrum of winkelstraat. Kringloop valt onder de term ‘volumineuze detailhandel’. Dit heeft te maken met het af- en aanrijden van auto’s met aanhangwagens en busjes, zowel voor het brengen van spullen maar ook voor het ophalen. Ook de grote vrachtwagens die containers komen halen en brengen vallen hieronder. Deze bewegingen passen beter op een bedrijventerrein, wat hier prima op is toegerust. In de praktijk wordt overigens vaak gekozen voor een pand op een bedrijventerrein, aan de rand van een dorp / stad. In de omliggende gemeenten Boxmeer en Malden is dat ook op deze manier gedaan en in alle gevallen was een wijziging op het bestemmingsplan noodzakelijk.

Rondje geschikte panden gemaakt
Vanaf 2014 hebben we panden aangedragen voor ons centrum bij de gemeente Gennep. Telkens was het lastig en liepen we tegen stroperige procedures aan. Inmiddels was er ook contact gelegd met Vluchtelingenzorg en AVG Heijen. In de zomer van 2016 stonden we op het punt de stekker uit ons plan te trekken. We kwamen niet vooruit en ook het laatste pand op het Hoogveld in Heijen, liep op niks uit. Toen kwam echter het huidige pand in beeld. Het pand van Wijnco Vloertechniek aan de Groote Heeze 34 in Heijen. Dit pand heeft de juiste bestemming, volumineuze detailhandel, en we gingen starten. We hebben in de firma Wijnco een sociaal maatschappelijke verhuurder getroffen en hierdoor lag er een prima financiële basis om te starten.Het ei is eindelijk gelegd na bijna 3 jaar ploeteren.

De ondertekening van het huurcontract vond plaats op 15 november 2016. Een feestje waard.

Van links naar rechts:
Maarten van de Vijver secretaris/penningmeester Stichting MaGe, Mayka Wijnhoven van Wijnco Vloertechniek en Ron Bos, destijds voorzitter stichting MaGe