Stichting MaGe

Stichting MaGe, Maatschappelijke Hulp Gennep, (zeg: Maazje) is ontstaan vanuit de zogenaamde papierenbrigade. Deze brigade, met begeleiding vanuit Synthese, is er voor inwoners binnen het minimabeleid van de gemeente Gennep die hulp nodig hebben bij hun financiële en administratieve zaken. Om meer te kunnen en willen doen voor deze doelgroep is in 2014, vanuit de papierenbrigade, de stichting MaGe opgericht. Vanaf het begin af aan was het duidelijk dat een Kringloopcentrum in de breedste zin van het woord, een welkome aanvulling is.

MaGe : bijzondere doelstellingen
MaGe wil zich profileren als een belangrijke maatschappelijke speler op het gebied van o.a. kringloop en activiteiten voor de mensen uit de gemeente Gennep en omstreken die gebruik maken van het minimabeleid. Dit jaar vraagt Stichting MaGe de ANBI-certificering aan. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Wij hechten hier veel waarde aan en zullen er alles aan doen om deze certificering te krijgen.

Doelstellingen kringloopcentrum
Het opzetten en in stand houden van een kringloopcentrum om afgedankte consumptiegoederen en componenten te brengen in of te behouden voor de economische Kringloop. Een ander doel is het scheppen van mogelijkheden voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt om o.a. werkervaring op te doen en vaardigheden te verwerven en te behouden. Mens, milieu en maatschappij staan hierbij centraal.

Het bestuur van de stichting MaGe bestaat op dit moment uit:

Ron Bos,
voorzitter
Maarten van de Vijver,
secretaris/
penningmeester
Theo Kersten,
bestuurslid
André Vermeulen,
bestuurslid